Chcete koupit něco pro vlasy? Máme e-shop!
INFORMAČNÍ MEMORANDUM
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY KONCERNU SPOLEČNOSTÍ „KADEŘNICTVÍ №1" a Internet-obchodu „Vvitrina.cz"
100 CZK COMPANY s.r.o.,
se sídlem Gotthardská 25/7 Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, IČ: 03886085, vedená u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239130
Platnost od 01.04.2018

Rádi bychom Vám v tomto Informačním memorandu poskytli přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR") a souvisejících právních předpisů (dále jen „Informační memorandum").
Závěr
V KADEŘNICTVÍ №1 A VVITRINA.CZ nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány:

- pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

- pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo

- pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon a/nebo obhajobu našich právních nároků.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Další informace související s druhy činností a aktivitami KADEŘNICTVÍ №1 a VVITRINA.CZ najdete na www.100czk.cz. Můžete nás také kontaktovat na našich výše uvedených kontaktních údajích.Děkujeme za Vaši důvěru.

Kadeřnictví №1 a Vvitrina.cz