Kabinet vedoucích: Novinky

INFO pro vedoucí - v.1.2.1

Datum: 2022 08 03

  • Zlepšili jsme vzhled návodů - aby to bylo ještě lepší
  • Přemistili jsme v Návodech sekce "Terminál" tak, aby sekce "Terminál" bylo vidět co nejlépe.
  • V návodu "Terminál" na prvním místě teď stojí "Inkasace" jako nejdůležitější návod.