Zpět na stránku TOPs
Toto tlačítko vás vrátí na stránku TOPs, kde najdete obecné informace pro TOP manažery KN1
Rozvoj IT
Zde jsou nástroje a návody pro CTO a Zástupce IT rozvoje (ZITR)

v.1.0
Datum: 26 02 2023

  • Nová stránka
Administrativní sekce
Tato část obsahuje dokumenty o správě zástupce rozvoje
Odkazy na aplikace
Tyto aplikace používá zástupce rozvoje k plnění svých úkolů.
Информационные документы и таблицы
Данные таблицы Сервисный Специалист использует для получения и обновления информации не касающейся салонов (склад, инструкции по компонентам и т.д.).
Návody
Návody jsou prezentovány ve formě: textu, fotografie a videa.